Rösta online med hjälp av BankID!

Rösta med BankID

Det finns flertalet fördelar med att kunna rösta elektroniskt! Fler personer skulle faktiskt ta tiden att rösta då det bara skulle ta en minut att skika in sin röst, man skulle bespara miljön med tanke på att man inte längre skulle behöva skicka röstsedlar till alla (precis som med deklarationen), man skulle inte längre behöva åka till ett specifikt valkontor och därmed minska på utsläppen.

Frågan är varför inte den digitala möjligheten att rösta i olika val redan finns? BankID är ett mycket enkelt och säkert sätt att legitimera sig. Det är även ett stort frågetecken att man 2018 inte erbjuds att kunna rösta med BankID. Det är näst intill en gåta att man inte kunnat rösta med BankID redan vid förra valet. Idag sköter vi de flesta ärenden med hjälp av elektronisk legitimation. Varför skulle inte det duga till att rösta för? Extremt konstigt tycker vi. Att öppna upp för en digital möjlighet att rösta med BankID är en problemlösare som bara leder till det bättre, och förenklar röstningen för varenda röstberättigad svensk!

Vi kan deklarera, sköta bankärenden och skicka signerade dokument till samtliga myndigheter men inte rösta?

Det som främst skapat hinder för att rösta med BankID är att man är orolig inför säkerheten när valdeltagare ska rösta på ett digitalt sätt. Man tror sig kanske bland annat att folk ska bli pressade till att rösta på en specifik sak på en helt annan nivå än som är möjlig annars samt att hemligheter kring valet ska vara hotade. I Estland har dock möjligheten att rösta med BankID funnits i hela åtta val - helt problemfritt. Tvärt om! Valdeltagandet har ökat och man tror att detta beror på att man inkluderar de grupper som tidigare har haft det svårast för att delta i valet. Exempelvis personer med funktionshinder och äldre som kan ha det svårt att ta sig till vallokalerna, men också barnfamiljer och personer som måste infinna sig på sitt arbete under valet tror man inkluderas genom att göra det möjligt att rösta med BankID.  

Det systemet som vi i Sverige har idag innebär att alla som ska rösta måste rösta under den tid som specifika vallokalerna har öppet. Det är faktiskt långt ifrån alla som har den möjligheten. historiskt sett har söndagar varit en ledig dag då många avstår från arbete och skola men i och med att gränser mellan tid och dagar suddas ut alltmer samtidigt som vi blir en friare och mer modern värld så finns inte denna sociala kod längre jämfört med tidigare årtionden. Idag väljer många både att arbeta, studera eller göra andra viktiga ärenden på söndagar. Detta gör att många väljer bort att rösta eftersom det inte faller sig in naturligt i deras liv. Genom att rösta med BankID skulle även dessa personer som är på språng eller upplåsta i annat kunna rösta och engagera sig utan att behöva känna sig uppbundna till en vallokal eller en specifik tid.

Att kunna rösta med BankID hör hemma i 2018!