Glöm inte att rösta i valet!

Att rösta i valet 2018 är viktigt!

Rösta är ett ord som är känslomässigt och många gånger väldigt socialt laddat. Att rösta i valet kan för många ses som en självklarhet medan en del andra anser att det är tråkigt eller slöseri med tid att gå och rösta i valet. Faktum är att din frihet att rösta i valet är ett privilegium som är få förunnat.

I Sverige har alla som är svenska medborgare och över 18 år rätt att rösta i valet. Dessa kriterier är betydligt lägre än kriterier för att rösta i valet i andra länder. Att rösta i valet är en mänsklig rättighet och därmed ingenting som bör kastas bort på grund av att man inte är insatt eller förstår sig på valfrågorna som är intressanta inför de kommande valen.

Röstar du i valet så har du chansen att påverkar hur den svenska skolan ska vara uppbyggd. Från första steget i förskoleverksamheten till sista skedet på universitetsnivå. Att rösta i valet 2018 bidrar du till en utveckling inom vården, både när det kommer till förlossningsvård, psykiatri, palliativ vård och allt däremellan.

Samtidigt kan du, genom att rösta i valet, påverka hur vi tar emot flyktingströmmarna som närmat sig Sverige. Du kan bidra till att den svenska naturen och miljön omhändertas på rätt sätt och du kan styra hur du ska betala skatt och ta emot bidrag. Du är med andra ord ytterst påverkad av vilken utgång valet 2018 får. Det påverkar dig var dag i ditt liv, oavsett om du lägger märke till det eller ej.

Rösta i valet gör du den 9 september 2018. Denna dag följer Sveriges alla regler i och med att valet alltid utlyses den första söndagen i september vart fjärde jämnt år.

Genom att rösta i valet står du upp för ett folkstyrt Sverige där man får prata, tänka, leva och tycka fritt. Se till att inte låta din röst gå till spillo och om du inte vet vad du ska rösta på i valet - rösta på det som ligger så nära dina värderingar som möjligt, både för din egna skull och för alla människor världen över som inte tar ett folkval där alla är välkomna att rösta som en självklarhet.

Det är dock inte alla som får rösta i valet. Men många! I Sverige är det lag på att man måste vara myndig (18 år fyllda) och dessutom måste man vara svensk medborgare. Tillhör du den här kategorin kan du förutom att rösta i valet även arbeta som röstmottagare.

Det är frivilligt men definitivt en fin merit att lägga till meritlistan.

Att arbeta som röstmottagare i valet visar på samhällsengagemang och ett intresse på politisk nivå. Om du vill göra mer än att bara rösta i valet kan du alltså vända dig till kommunen för att meddela ditt intresse på att engagera dig ytterligare. Men glöm inte - att rösta i valet är första prioriteringen!

 

Vi hjälper dig om du inte vet vad du ska rösta i på i valet!