Gör din röst hörd! - Ta reda på vad du ska rösta på i riksdagsvalet 2018 redan idag!

Vad ska jag rösta på?

De viktigaste frågeställningarna i Riksdagsvalet 2018

I och med de rådande flyktingströmmarna i Europa, ISIS framfart, ökade terrorhot och flertalet krig runt om i världen kommer de viktigaste frågorna i det kommande riksdagsvalet kretsa kring Sveriges säkerhetspolitik och flyktingpolitik. Oavsett om detta är frågeställningar som berör dig eller inte bör du vara påläst när du funderar kring vad man ska rösta på inför valet.

Dessa frågor kommer få stort utrymme och alla partier har sedan en tid tillbaka lagt stor tyngd och fokus på dessa frågeställningar. Se därför till att ta reda på vad du ska rösta på i det kommande valet, för att vara säker på att just ditt valda parti företräder dig och dina åsikter i båda frågorna. Och visst skiljer sig åsikterna och prioriteringarna mellan de olika partierna och de olika blocken. Lämna därför inget åt slumpen utan ta din tid och läs på ordentligt.

Det är lätt hänt att man på autopilot röstar på exakt det man röstade på vid föregående val då det kan kännas enkelt och smidigt. Kanske tänker du att dina åsikter är desamma som tidigare år. Men tänk om! Även om dina åsikter kanske inte ändras avsevärt i grunden så kan faktiskt ett parti ha svängt något i sina åsikter.

Detta kan ha skett helt naturligt som en följd av att Sveriges position i världen ändras över tid samt att världens situation inte är densamma som den var vid föregående val. Så vad ska jag rösta på? Kanske hör du dig för och kollar vad dina vänner ska rösta på? Vad dina föräldrar, syskon eller kollegor ska rösta på?

Visst kan man få en vettig diskussion utav detta men det viktigaste är att du frågar dig själv vad man ska rösta på. Försök att inte bli för färgad av andras åsikter och funderingar. I grunden är det viktigt att det känns rätt för dig och det ska ingen annan ha sista ordet i. Dessutom kan en endaste röst vara avgörande, så se till att inte slösa bort din egen!

Vilket parti ska jag rösta på gällande flyktingpolitiken?

vad ska man rösta på?
vad ska man rösta på?
vad ska man rösta på?
vad ska man rösta på?

Socialdemokraterna

- Vill värna om en reglerad invandring där rätten för flyktingar att söka asyl ska vara grundläggande. Vill se att EU tar ett större ansvar och vill att ansvaret för flyktingmottagande ska fördelas över hela Sverige.

Moderaterna

- Vill fortsätta med tillfälliga uppehållstillstånd, skärpa försörjningskraven och anhöriginvandringen, se till att de som fått avslag på sin asylsökan ska återvända i större utsträckning och harmonisera mer med Nordens migrationspolitik.

Sverigedemokraterna

- Motsätter sig inte invandring så länge den inte hotar Sveriges nationalitet, trygghet eller välfärd. Vill se ett större engagemang för att asylsökande ska kunna återvända till sina hemland om de så önskar.

Centerpartiet

- Vill samarbeta närmare med EU i flyktingfrågor, vill att Sverige ska stå upp för människors rätt att söka asyl och vill se att kostnaderna för flyktingmottagandet minskar men utan att kompensera med öppenheten.

vad ska man rösta på?
vad ska man rösta på?
vad ska man rösta på?
vad ska man rösta på?

Liberalerna

- Värnar om familjeåterförening och vill aldrig att barnfamiljer splittras, vill se att barns asylskäl uppmärksammas mer och vill ställa högre krav på de nekade asylsökandes hemländer ska ta emot sina medborgare igen.

Kristdemokraterna

- Vill ha en human och rättssäker flyktingpolitik. Vill dessutom införa anhörighetsinvandring för att i större utsträckning förena familjer som splittrats till följd av krig.

Vänsterpartiet

- Vill se en välkomnande, värdig och mänsklig flyktingpolitik såväl i Sverige som i Europa. Alla ska kunna få sina asylskäl prövade på ett rättssäkert sätt. Alla ska ha rätt till att söka skydd från förföljelse och förtryck.

Miljöpartiet

- Vill se att människor som behöver stanna i Sverige ska också få det i större utsträckning, vill se mer lagliga vägar att ta sig in i landet och vill att alla som kommer hit snabbt ska få kontakt med skola, arbetsmarknaden och vården.

Favicon

Denna sida är producerad samt optimerad utav Flighton AB